skissebilde_gitar_unsplash.jpg

Søk via e-post:

monica.karlstad@malselv.kommune.no
A: "Gamle" elever: Navn på elev, "Jeg ønsker å beholde plass på... (eks: piano)", beskriv hva eleven eventuelt ønsker i tillegg.
B: Nye elever:
1. Fullt navn på elev
2. Klassetrinn og skole 2019/20
3. Hva søker du på? (eks: Minimusikal (førstevalg), piano (andrevalg)
4. Kontaktinfo på foresatt 1 (denne får faktura)- e-post, telefon, bostedsadresse
5. Kontaktinfo for foresatt 2 (valgfritt)
6. Bekrefte eller avkrefte om det er ok med film/foto på sosiale medier og nettsteder (vi knytter ikke navn til bilde)
7.Annen info (valgfritt)
IKKE NØL MED Å TA KONTAKT: 97516123 eller e-post